หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลภูผาแดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลภูผาแดง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแ่ก่น ยินดีต้อนรับค่ะ
ข่าวสารจาก สถ.จ.  
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ชก0023.3/ว4006 ขอความร่วมมือสถานศึกษาตอบแบบสอบถาม การศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้เชิงรุกในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ขก0023.6/ว3847 แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ชก0023.3/ว4007 การฝึกอบรมผู้ใช้งานให้กับเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของโครงการจ้างดำเนินการ บูรณาการทะเบียนทรัพย์สินของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นระบบสารสนเทศโปรแกรมแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE)  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ขก 0023.6/ว 3917 การขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ขก 0023.6/ว 3915 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ขก 0023.1/ว 9312 ลงวันที่ 7 ก.พ. 2566 ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ชก0023.3/3905 แจ้งกำหนดจัดโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำงบประมารายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 1  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ชก0023.3/3903 แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญโครงการโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ ณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท  [ 7 ก.พ. 2566 ]  
ขก 0023.6/3828 การจัดให้ลงทะเบียนถนนเป็นทางหลวงท้องถิ่น อบต.หนองแวง อ.พระยืน  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
ขก 0023.6/3827 การจัดให้ลงทะเบียนถนนเป็นทางหลวงท้องถิ่น อบต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง  [ 6 ก.พ. 2566 ]  
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 464
 
 
   
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Eartn
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
สายตรงปลัด
โทร : 043-001904 , 095-6128249
นายไพศาล สุทธิวงษ์
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเเทศบาลตำบลภูผาแดง
 
 
 
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
โทรศัพท์ : 043-001-904 , 095-612-8249
โทรสาร : 043-001-920
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 095-6128249
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลภูผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 4,542,117 เริ่มนับ 13 มี.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10