หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลภูผาแดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลภูผาแดง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแ่ก่น ยินดีต้อนรับค่ะ
ประวัติความเป็นมา  
 
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง เป็นเทศบาลขนาดกลาง
ได้รับประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ได้รับการยกฐานะ
จากองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาลตำบล
วันที่ 27 ตุลาคม 2552
 
ประวัติหน่วยงาน
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลภูผาแดง ตั้งอยู่เลขที่ 297 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโคก อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น ตั้งอยู่กิโลเมตรที่ 18 ถนนสายมัญจาคีรี - ชัยภูมิ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ประมาณ 72 กิโลเมตร มีเนื้อที่ที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลภูผาแดง 15,542 ไร่ หรือ 24.87 ตารางกิโลเมตร
 
ที่ตั้ง
 
 
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ภูผาแดง ภูผาดำ และตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
 
ภูผาแดง ภูผาดำ และตำบลนางาม อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ตำบลซับสมบูรณ์
อำเภอโคกโพธิ์ไชย
จังหวัดขอนแก่น
ม.5
ม.6
ม.10
ม.8
ม.9
ม.2
ม.4
ม.11
ตำบลนาแพง
อำเภอโคกโพธิ์ไชย
จังหวัดขอนแก่น
ตำบลโพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น
 
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 2,920 คน แยกเป็น

ชาย  จำนวน 1,456 คน คิดเป็นร้อยละ 49.86

หญิง  จำนวน 1,464 คน คิดเป็นร้อยละ 50.14
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 875 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 117.41 คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
จำนวนประชากร
 
 
 
เขตการปกครอง
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
4 บ้านนายาว 441 414 855 226
5 บ้านโสกใหญ่ 232 201 433 122
6 บ้านโนนคูณ 172 162 334 69
9 บ้านหนองทุ่ม 397 436 833 285
10 บ้านหนองชมภู 200 223 423 145
อยู่ในเขตเทศบาลบางส่วน
2 บ้านโสกนาดี 12 19 31 18
8 บ้านโคก 2 7 9 1
11 บ้านนาวิลัย 0 2 2 9
รวม 1,456 1,464 2,920 875
 
(ข้อมูล ณข้อมูล 30 กันยายน 2561 กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย)
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
โทรศัพท์ : 043-001904 , 096-2359364
โทรสาร : 043-001-920
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-238-3261
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลภูผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 3,831,514 เริ่มนับ 13 มี.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10