หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP

หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลภูผาแดง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
เทศบาลตำบลภูผาแดง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแ่ก่น ยินดีต้อนรับค่ะ
ข่าวสาร  
  
ประชาสัมพันธ์รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลภูผาแดง  
 

เทศบาลตำบลภูผาแดง เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกทำหน้าที่ อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จำนวน 2 อัตรา โดยทำหน้าที่ช่วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการดูแลที่บ้านและชุมชน เพื่อให้บริการแก่ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด้านอนามัยพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพ และกายภาพบำบัดตามประเภทและกิจกรรมบริการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ตลอดจนแนะนำการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ไม่ได้เป็นการรักษาพยาบาล
ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นเอกสารรับสมัคร ระหว่างวันที่ 12 – 21  เดือนตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น.(ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ สำนักปลัเทศบาลตำบลภูผาแดง (โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัคร)
เอกสารหลักฐานการรับสมัคร
(1) สำเนาวุฒิการศึกษา หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิของสถานศึกษา  จำนวน 1 ฉบับ
(2) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
    จำนวน อย่างละ 1 ฉบับ
(3) หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล จำนวน 1 ฉบับ
(4) รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
**จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันพฤหัสบดี ที่ 22 เดือนตุลาคม 2563 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลภูผาแดง และทางเว็บไซด์เทศบาลตำบล ภูผาแดง www.phuphadaeng.go.th
**จะดำเนินการคัดเลือก ในวันจันทร์ ที่ 26 เดือนตุลาคม 2563 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลภูผาแดง ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลตำบลภูผาแดง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ต.ค. 2563 เวลา 12.49 น. โดย คุณ แสงรวี น้อยแสง

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 

 
   
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Eartn
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
สายตรงปลัด
โทร : 043-001-904
นางสาวปัญญรักษ์ บุตรศิริ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลภูผาแดง
 
 
 
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น 40160
โทรศัพท์ : 043-001-904
โทรสาร : 043-001-920
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 043-001-904
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลภูผาแดง
จำนวนผู้เข้าชม 15,585 เริ่มนับ 13 มี.ค. 2563
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
เทศบาลตำบลภูผาแดง
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10